TOKIE PAT MINKŠTI, TIK KITU VARDU. Sėdmaišiai „Pušku pušku“ nuo šiol – „Slowdown“              TOKIE PAT MINKŠTI, TIK KITU VARDU. Sėdmaišiai „Pušku pušku“ nuo šiol – „Slowdown“              TOKIE PAT MINKŠTI, TIK KITU VARDU. Sėdmaišiai „Pušku pušku“ nuo šiol – „Slowdown“              TOKIE PAT MINKŠTI, TIK KITU VARDU. Sėdmaišiai „Pušku pušku“ nuo šiol – „Slowdown“              TOKIE PAT MINKŠTI, TIK KITU VARDU. Sėdmaišiai „Pušku pušku“ nuo šiol – „Slowdown“              TOKIE PAT MINKŠTI, TIK KITU VARDU. Sėdmaišiai „Pušku pušku“ nuo šiol – „Slowdown“
Didžiausias sėdmaišių pasirinkimas Lietuvoje!
Susisiekite su mumis! Tel.: +370 620 95094 El. paštu: info@slowdown.lt

Privatumo politika

I. SĄVOKOS:

1. Svetainė – slowdown.lt, kuri yra pasiekiama internetiniu adresu – www.slowdown.lt

2. Slowdown.lt – UAB „PUPT“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302658167, registruotos buveinės adresas – Utenos 35/ Durpių 1, biuro adresas Savanorių per. 176, LT –  03154, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas - info@slowdown.lt, telefono numeris +370 620 95094

3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo).

4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine.

5. Paslaugos  – slowdown.lt svetainėje siūlomos su sėdmaišiais susijusios paslaugos tokios kaip sėdmaišių, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje.

6. Prekės – slowdown.lt parduodami sėdmaišiai.

7. Paskyra – slowdown.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje.

8. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais slowdown.lt bendradarbiauja teikdamas prekes ir paslaugas Svetainėje.

9. Slapukas (angl. Cookies) – slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

10. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

11. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

12. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius.

13. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.

14. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

15. Bendrieji reikalavimai – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679). Reglamentas (ES) 2016/679 yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas. Jis Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.

16. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo, Remigijus Balčiūnas, tiesioginis kontaktas:  info@slowdown.lt.

17. Duomenų valdytojas – UAB PUPT įmonė, Remigijus Balčiūnas, tiesioginis kontaktas:  info@slowdown.lt.

18. IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.


II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.

2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

3. Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie sutinka paspausdami mygtuką „Sutinku“ iššokančiame lange arba užsisako atitinkamas prekes ar paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti slowdown.lt svetainėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje.

4. Slowdown.lt yra įregistruoti Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: Identifikavimo kodas - P7062, įregistravimo data - 2016-04-27.

5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai slowdown.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Prekes ar Paslaugas. Vartotojai ir/ar Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Prekes ar Paslaugas, kurias teikia slowdown.lt Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias slowdown.lt neatsako. Taip pat slowdown.lt norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad slowdown.lt nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir/ar Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

6. Papildoma informacija apie privatumo politiką trečiųjų šalių svetainėse:

Facebook privatumo politika
Google ir Youtube privatumo politika
Instagram privatumo politika
Mailerlite privatumo politika
Google reklamos nustatymai
Atsisakyti Google partnerių tinklo slapukų
Užtikrinti nustatymų išsaugojimą naršyklėje

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

1. Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys:

1.1. Užsakymo įvykdymo tikslams: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, pašto kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kliento identifikatorius (kurį sistema priskiria klientui). Šių duomenų tvarkymo pagrindas – užsakymas.

1.2. Rinkodaros tikslams: elektroninio pašto adresas, IP adresas, slapukai (Cookies). Šių duomenų tvarkymo pagrindas  - sutikimas.2 Svetainėje yra naudojami dviejų rūšių Slapukai

2. Pirmoji Slapukų rūšis – slowdown.lt, siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.

2.1. Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą. Norint, kad svetainė veiktų sklandžiai ir jūs būtumėte patenkinti gavę geriausią apsipirkimo rezultatą, Jūsų apsilankymas visada yra užfiksuojamas Google Tag Manager platfomoje. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu policies.google.com/technologies/ads.

2.2. Antroji Slapukų rūšis - Informuojame, kad prisijungus prie Svetainės, siekiant naudotis Svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai: Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti (PHPSESSID) - Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas. Dar vienas slapukas, kurį naudojame (Accept_cookies), jo reikšmė,,1“  ir  galioja jis 1 metus. Jis skirtas tam, kad jeigu vartotojas davė sutikimą Cookies politikai, tai metus laiko, jeigu jis neišsivalė savo naršyklės nebeklaustumėme jo iš naujo ar sutinka su cookies politika, nes jau sutiko. Taip pat naudojami slapukai: Inspectlet.com, Onesignal.com, Google Tag Manager, Facebook Pixel. Norint, kad svetainė veiktų sklandžiai ir jūs būtumėte patenkinti gavę geriausią apsipirkimo rezultatą, Jūsų apsilankymas visada yra užfiksuojamas Google Tag Manager platformoje. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu google.com/privacy_ads.html.

2.3. Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti slowdown.lt įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies), kurie skirti pagerinti jūsų naršyklės kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo internetinės naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Statistinis slapukas leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti Svetainės veikimą. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Norint, kad svetainė veiktų sklandžiai ir jūs būtumėte patenkinti gavę geriausią apsipirkimo rezultatą, Jūsų apsilankymas visada yra užfiksuojamas Google Tag Manager platformoje.

 IV. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:

1. Slowdown.lt naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

1.1. Svetainės Prekių ar Paslaugų užsakymo tikslais  - užsakymo įvykdymui. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Prekes ar Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Prekei ar Paslaugai užsakyti.

1.2. Efektyvaus su sėdmaišiais susijusių Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais – rinkodaros tikslais. Slowdown.lt rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Prekės ar Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.

1.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus slowdown.lt turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.).

1.4. Mūsų tinklapyje matomas trečiųjų šalių reklamas tiekia Google Adwords įrankis. Siekiant pateikti tik Jums, kaip vartotojui, aktualias reklamas mes naudojame trečiųjų šalių slapukų informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, kurią mums pateikia Google Adwords įrankis. Trečiosios šalys kurių reklamos vaizduojamos mūsų tinklapyje taip pat gali išsaugoti slapukus Jūsų naršyklėje. Google Adwords mums teikia asmeniškai ne-identifikuojamą informaciją apie Jus ir Jūsų naršymo įpročius Remarketingo (pakartotinės rinkodaros) tikslams.

1.5. Facebook socialiniame tinklapyje yra naudojamas Remarketingas (pakartotinės rinkodara), su tikslu pateikti individualizuoto, aktualesnio turinio reklamas internete.

1.6. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

  • kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninta Svetaine);
  • kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
  • paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
  • tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 

V. PASKYROS

1. Slowdown.lt Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes slowdown.lt yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra slowdown.lt Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos slowdown.lt taikytinos taisyklės.

2. Slowdown.lt turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose: SLOWDOWN (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Facebook); SLOWDOWN (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Instagram).
 

VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

1. Slowdown.lt informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

  • Jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas.
  • Teikiant Svetainėje siūlomas Prekes ar Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis slowdown.lt pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan..
  • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
  • Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
  • Slowdown.lt asmens duomenų tvarkytojai yra šie: UAB ,,Interneto vizija“.
  • Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje
 

VII. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

1. Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę slowdown.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą slowdown.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Slowdown.lt iš Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad slowdown.lt turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

2. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis slowdown.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į slowdown.lt el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Slowdown.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į slowdown.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Slowdown.lt įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 30 darbo dienas nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

4. Slowdown.lt Asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas. Buhalteriniais tikslais.

5. Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis slowdown.lt turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu slowdown.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu slowdown.lt yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo ir/ar Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

6. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į slowdown.lt el. paštu info@slowdown.lt
 

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Slowdown.lt užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

3. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti slowdown.lt.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2017 m. Gegužės 01 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.

2. Kaip su mumis susisiekti? Kviečiame Jus kreiptis į UAB PUPT dėl visų su šiuo privatumo pranešimu arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu:

raštu – el. paštu: info@slowdown.lt
žodžiu – telefonu 8 620 95094
raštu – adresu: Savanorių pr. 176, Vilnius

Sėdmaišiai Porolono sėdmaišiai Lauko sėdmaišiai Vidaus sėdmaišiai Pufai Foteliai Sofos Gultai Sėdmaišiai su logotipu

Dangiškas malonumas

Minkšta ir patogu, prisitaiko prie kūno formų.

Greičiau negu baldai

Pagaminsime per 3-5 d.d.

Universalus panaudojimas

Pervilk, pritaikyk laukui, pakeisk vietą.

Dizaino įvairovė

Platus audinių ir formų pasirinkimas.


Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies), kurie skirti pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais. Paspaudę mygtuką ,,Sutinku”, patvirtinate savo sutikimą slapukų įrašymui. Plačiau apie slapukus skaitykite: Privatumo politika